ILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS

Seuraavassa kuvasarjassa esitetään SANYO - ilmalämpöpumpun asennus.

SUURENNOKSEN SAA KLIKKAAMALLA ko. KUVAA!
Kuvassa on ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö pakkauksissaan sekä ulkoyksikön kannakkeet.
Tarkistetaan pakkausten tarroista, että tiedot täsmäävät.
Avataan pakkaukset.

Aloitetaan sisäyksiköstä:

Irroitetaan sisäyksikön metallinen asennuslevy ja kiinnitetään se seinälle halutulle paikalle.
Merkitään läpivientireiän paikka asennuslevyssä oikealla olevien nuolten avulla. Tällöin putket voidaan työntää ulos suoraan jäljempänä esitetyllä tavalla.
Porataan em. paikkaan halkaisijaltaan noin 50-70 mm läpivientireikä reikäsahalla.
Taivutetaan varovaisesti sisäyksikön kylmäaineputket kohtisuoraan sisäyksikköä nähden yo. kuvan mukaisesti.
Työnnetään kylmäaineputket ja/tai tippuvesiputki läpivientireikään ja nostetaan sisäyksikkö paikalleen.
Kaukosäädin sijoitetaan lähelle sisäyksikköä, mutta ei sisäyksikön puhaltamaan ilmavirtaan.

Ulkoyksikkö:

Mitataan aluksi ulkoyksiköstä kannakkeiden välinen etäisyys (kiinnitysreikien väli).
Kiinnitetään seinäkannakkeet seinään. Asennetaan tärinänvaimennuskumit paikoilleen
Tilan vähyyden vuoksi jouduttiin läpivientipaikka tässä tapauksessa jättämään ulkoyksikön taakse. Siksi jo tässä vaiheessa jouduttiin jatkamaan sisäyksikön kuparisia kylmäaineputkia ja eristämään ne solukumieristeillä. Eristettäessä kupariputkia on putket tulpattava esim. sähköteipillä, etteivät putkien sisälle joutuneet solukumipalaset aiheuttaisi ikävyyksiä ilmalämpöpumpun toiminnalle. Kylmäaineputkien liitokset tehdään ns. laippamutterien avulla.
Ulkoyksikkö nostetaan ja kiinnitetään paikalleen sekä liitetään kylmäaineputket paikoilleen.

Huom! Ulkoyksikköön on varastoitu nesteytetty kylmäainetäytös, jonka paine saattaa ympäristön lämpötilasta johtuen olla jopa 20 bar. Kylmäaineen (R410A) lämpötila höyrystyessä ympäristön paineessa on n. -50 °C. Tästä syystä on syytä varoa avaamasta ulkoyksikön venttiileitä (vain työkalulla avattavissa) tai kolhia putkistoa. Varomaton ulkoyksikön käsittely saattaa aiheuttaa jäätymisestä johtuvia palovammoja yms.
Ainakin ilmalämpöpumpun kylmäaineputkistojen liitokset sekä tyhjöinti ja sulkuventtiilien avaaminen tulisi antaa asiantuntijan tehtäväksi.

Poistetaan ilma putkista ja sisäyksikön lämmönsiirtimestä tyhjöpumpun avulla.
Kytketään ohjauskaapeli Esim. MMO 7x1,5 ulkoyksikön ja sisäyksikön välille. Sisäyksikköön on valmiiksi asennettu liitäntäkaapeli, johon voidaan kytkeä maadoitettu pistoke ja liittää se maadoitettuun pistorasiaan. Tällä kertaa kuitenkin liitäntäkaapeli liitettiin ulkoseinälle asennettuun turvakytkimeen. Jos läpivientireikä tehtiin kuten edellä, on sisäyksikön liitäntärasia suoraan reiän kohdalla siten, että ohjauskaapeli voidaan liittää sisäyksikön ollessa jo paikoillaan.
Lopetetaan tyhjöpumppaus ja avataan ulkoyksikön sulkuventtiilit 'kuusiokolo'-avaimella ja ulkoyksikköön varastoitu kylmäainetäytös pääsee sisäyksikölle. Nyt ilmalämpöpumppu on toimintavalmis!!
Lopuksi johdetaan tippuvedet haluttuun paikkaan. Ulkoyksikön sijoituksessa on huomioitava, että lämpöpumppumallin ulkoyksikkö tiputtaa alleen kondenssivettä.

Asennustarvikkeet:

-Kupariputkea JL-laatu 1/4" (6,35 mm) ja 3/8" (9,52 mm)
-Solukumieristeputki 6x9 (6mm reikä) ja 10x9 (10 mm reikä)
-2 kpl Konsolikannake l=400 mm
-Ohjauskaapeli MMO 7x1,5
-Ruuveja ja kiinnikkeitä.

PORIN KYLMÄKONE

Grönbacka ky

Isosannanpuistokatu 5, 28100 PORI

GSM 0400-592183, PUH. 02-6333135, FAX. 02-6333138

YLÖS!

Sivua päivitetty 15.5.2006/PG/